План Баланса и Финансовые коэффициенты

15. Плановий баланс та очікувані фінансові коефіцієнти

Баланс є фінансовим документом, в ньому кошти фірми згруповано як за їхнім складом і розміщенням, такі за джерелами їх надходження. Баланс зокрема, показує:

— що фірма має у своєму розпорядженні (Активи);

— скільки вона винна постачальникам і кредиторам (Пасиви);

— що в неї залишається (Власний капітал = А-П).

У Балансі активи й пасиви протистоять одне одному згідно з універсальним бухгалтерським рівнянням: Активи = Пасиви + Власний капітал.

Активи — це майно й ресурси, які має фірма у своєму розпорядженні і завдяки яким створюється її прибуток. При цьому розрізняють поточні та постійні активи.

Поточні А — це ресурси фірми, які відносно швидко можуть бути переведені в готівку.

Постійні А — це ресурси фірми, тривалість використання яких перевищує один рік.

Пасиви — це сума зобов’язань фірми перед кредиторами. Пасиви поділяють на поточні та довгострокові.

Поточні П — це зобов’язання фірми, як мають бути сплачені протягом одного фінансового року.

Довгострокові П — це зобов’язання фірми, термін погашення яких перевищує один фінансовий рік.

Очікувані фінансові коефіцієнти

Будь-який узятий окремо показник балансу мало про що свідчить. Проте, коли ці показники розглядати у співвідношенні один з одним, постає можливість оцінити фінансовий стан фірми. Докладнішу картину можна отримати, аналізуючи одночасно показники планового балансу, плану доходів і видатків та плану руху готівки. Ці фінансові документи містять усю необхідну інформацію для розрахунків фінансових коефіцієнтів.

ФК — це співвідношення бухгалтерських показників. Саме за їх допомогою як кредитори, так і потенційні інвестори, а також самі власники бізнесу можуть знайти відповіді на всі питання. Для цього необхідно: порівняти показники створюваної фірми з показниками аналогічних компаній та з нормативними показниками по галузі та простежити тенденцію зміни відповідного показника протягом планового періоду.

Складаючи фінансовий план, необхідно усвідомлювати, що нормативні (середньогалузеві) значення фінансових коефіцієнтів є різними в різних сферах бізнесу.

Коефіцієнти ліквідності

Ліквідність — це здатність фірми виконувати свої короткострокові зобов’язання, спроможність активів фірми перетворюватися в готівку.

1. Чистий оборотний капітал

Ок = Па — Пп

Па — поточні активи;

Пп — поточні пасиви.

2. Коеф поточної ліквідності

Кпл = Па/Пп

3. Коеф термінової ліквідності

Ктл = Па — М3/Пп

МЗ — матеріальні запаси.

Коефіцієнти платоспроможності

Платоспроможність — це здатність фірми виконувати свої довгострокові зобов’язання в міру настання строків платежів.

1. Коеф заборгованості

Кз = З/А*100

3 — загальна сума зобов’язань;

А — загальна сума активів.

2. Коеф співвідношення залучених і власних коштів

Ксзвк = З/ВК*100

З — загальна сума зобов’язань;

ВК — власний капітал.

Коефіцієнти рентабельності

Показники рентабельності характеризують здатність фірми отримувати прибуток на вкладений капітал. Вони є індикаторами фінансового стану та ефективності управління фірмою.

1. Коеф валового прибутку

Квп = ВП/П*100

ВП — валовий прибуток;

П — обсяги продажу.

2. Коеф операційного прибутку

Коп = ОП/П*100

ОП — операційний прибуток.

3. Коеф чистого прибутку

КПР = Пр/П*100

Пр — чистий прибуток;

П — обсяги продажу.

4. Окупність інвестицій

О = Пр/А*100

А — загальна сума активів.

5. Окупність власного капіталу

Овк = Пр/ВК.

 

Страница КАРТА сайта содержит список всех записей с ССЫЛКАМИ.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники