Архив по Категориям: МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ: Содержание раздела

Розділ «Менеджмент» містить матеріали навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» підготовленого на кафедрі менеджменту Київського національного економічного університету завідувачем кафедри к.е.н., доцентом Соболем С. М., та к.е.н., доцентом Багацьким В. М. /2002р/. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» підготовлений з метою надання допомоги студентам вищих навчальних закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного матеріалу […]

Понятие и сущность менеджмента

ТЕМА 1. Поняття і сутність менеджменту 1. Еволюція поглядів на сутність менеджменту 2. Організація як об’єкт управління. 3. Менеджмент як вид професійної діяльності. Ілюстрації до теми Рисунки 1.1-1.4:     751-1 — ПоняттяРисунок Схеми-Ілюстрації:     751-2 — ПоняттяСхеми 1. Еволюція поглядів на сутність менеджменту Для позначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують […]

Развитие науки управления

ТЕМА 2. Розвиток науки управління. 1. Виникнення науки менеджменту. 2. Ранні теорії менеджменту. Ілюстрації до теми Рисунки 2.1-1.3:     752-1 — РозвитокРисунок Схеми-Ілюстрації:     752-2 — РозвитокСхеми 1. Еволюція управлінської думки Хоча організації як форма об’єднання людей для досягнення спільної мети існують не одне тисячоліття, але до середини ХІХ століття практично ніхто не замислювався […]

Принятие управленческих решений

ТЕМА 3. Прийняття управлінських рішень. Основи теорії прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Методи творчого пошуку альтернатив. Ілюстрації до теми Рисунки 3.1-3.4,   Таблиця 3.1:     753-1 — РішенняРисунок Схеми-Ілюстрації:     753-2 — РішенняСхеми 1. Основи теорії прийняття рішень У науковій літературі зустрічається як розширене, так і вузьке розуміння процесу прийняття рішень в управлінні. […]

Методы обоснования управленческих решений

ТЕМА 4. Методи обгрунтування управлінських рішень. 1. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. 2. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. 3. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Ілюстрації до теми Рисунок 4.1-4.2,   Таблиця 4.1:     754-1 — ОбґрунтУРРисунок Схеми-Ілюстрації:     754-2 — ОбґрунтУРСхеми   1. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень У сучасній літературі з теорії прийняття […]

Планирование в организации

ТЕМА 5. Планування в організації. Сутність планування як функції управління. Цілі управлінського планування. Стратегічне планування. Ілюстрації до теми Рисунок 5.1-5.7,   Таблиця 5.1-5.5:     755-1 — ПлануванняРисунок Схеми-Ілюстрації:     755-2 — ПлануванняСхеми 1. Сутність планування як функції управління Щоб спільні зусилля співробітників організації були успішними, вони повинні знати, що від них очікується. Для […]

Организация как функция управления

ТЕМА 6. Організація як функція управління 1. Сутність функції організації. 2. Основи теорії організації. 3. Основи організаційного проектування. 4. Типи організаційних структур управління. Ілюстрації до теми Рисунок 6.1-6.11,   Таблиця 6.1-6.4:     756-1 — ОрганФУпрРисунок Схеми-Ілюстрації:     756-2 — ОрганФУпрСхеми 1. Сутність функції організації В процесі вивчення цієї теми важливо усвідомити сутність трьох […]

Мотивация

ТЕМА 7. Мотивація 1. Поняття і сутність мотивації. 2. Змістовні теорії мотивації. 3. Процесні теорії мотивації. Ілюстрації до теми Рисунок 7.1-7.8,   Таблиця 7.1-7.2:     757-1 — МотиваціяРисунок Схеми-Ілюстрації:     757-2 — МотиваціяСхеми 1. Поняття і сутність мотивації Привести у дію організовану систему для отримання необхідного результату можливо лише шляхом певного впливу на […]

Управленческий контроль

ТЕМА 8. Управлінський контроль 1. Поняття та процес контролю. 2. Інструменти управлінського контролю. 3. Контроль поведінки працівників в організації. Ілюстрації до теми Рисунок 8.1-8.7,   Таблиця 8.1-8.3:     758-1 — КонтрольРисунок Схеми-Ілюстрації:     758-2 — КонтрольСхеми 1. Поняття та процес контролю Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за […]

Лидерство

ТЕМА 9. Лідерство 1. Поняття і сутність лідерства. 2. Поведінкові теорії лідерства. 3. Ситуаційні теорії лідерства. Ілюстрації до теми Рисунок 9.1-9.5:     759-1 — ЛідерРисунок Схеми-Ілюстрації:     759-2 — ЛідерСхеми 1. Поняття і сутність лідерства В кожній організації здійснюється горизонтальний та вертикальний поділ праці, у процесі якого менеджери отримують повноваження, тобто право впливати на […]

Коммуникации

ТЕМА 10. Комунікації 1. Процес комунікації. 2. Міжособистісні та організаційні комунікації. 3. Управління комунікаційними процесами. Ілюстрації до теми Рисунок 10.1-10.3, Таблиця 10.1:     760-1- КомунікаціяРисунок Схеми-Ілюстрації:     760-2- КомунікаціяСхеми 1. Процес комунікації У вузькому розумінні комунікація – це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами. Проте сам […]

Эффективность управления

ТЕМА 11. Ефективність управління 1. Зміст категорії “ефективність управління” 2. Концепції визначення ефективності управління. 3. Підходи до оцінки ефективності управління. 4. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці. Ілюстрації до теми Рисунок 11.1-11.3:     761-1 — ЕфектУпрРисунок Схеми-Ілюстрації:    761-2 — ЕфектУпрСхеми 1. Зміст категорії “ефективність управління” Управління, як і будь-який інший вид діяльності, вимагає своєї […]

Менеджмент: Примеры задач. Тесты

ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ 1. Типова задача на використання методу платіжної матриці. Організація  має  3 альтернативи інвестування своїх коштів: 1)    у фірму по виробництву товарів для відпочинку; 2)    в енергетичну компанію; 3)    у фірму по виробництву продуктів харчування. При реалізації кожної з альтернатив можливе виникнення двох ситуацій: 1.   високі темпи інфляції; 2.   низькі темпи […]