Архив по Категориям: ФИНАНСОВЫЙ анализ

Финансовый анализ: Определение. Виды. Методы

Фінансовий аналіз /Financial analysis/ — це процес накопичення, оброблення, вивчення та використання інформації фінансового характеру для прийняття оптимальних фінансових рішень. Види фінансового аналізу 1. За суб’єктами /користувачами/ – внутрішній та зовнішній. 2. За часом – попередній та ретроспективний. 3. За метою дослідження: — Діагностичний, проводиться на основі типових ознак встановлення характеру функціонування підприємства — Експрес-аналіз […]

Экспресс-анализ. Анализ финансовых коэффициентов: Шаблон

Експрес-аналіз — це результат короткого економічного дослідження бухгалтерської звітності підприємства. Послідовність експрес-аналізу: 1. Приведення до єдиних /стандартних/ форм. Оскільки найчастіше аналіз проводиться за три роки, а фінансова звітність могла змінюватися за цей період, то необхідно її привести до єдиних показників. У наведеному прикладі «ФінАналіз-Схема» це зроблено за допомогою співставлення кодів рядків фінансової звітності. 2. Аналіз […]

Риск банкротства: Метод кредитного скоринга. Скоринговая модель

Метод кредитного скорингу – це інтегральне оцінювання ризику банкрутства підприємства. При скоринговому аналізі проводиться класифікація підприємств за ступенем ризику з урахуванням фактичного рівня показників фінансової стійкості підприємства та рейтингу кожного показника, вираженого в балах на підставі експертних оцінок. Данні таблиці «Скорингова модель» дозволяють розподілити підприємства на п’ять класів: І клас – компанія з добрим запасом […]