Потенциал предприятия: Характеристики. Элементы

1. Характерні риси, видові прояви потенціалу підприємства та сучасні тенденції його розвитку

Потенціал підприємства – поняття, основний зміст якого полягає в інтегральному відображенні (оцінці) поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, максимально задовольняючи в такий спосіб корпоративні та суспільні інтереси.

Основні риси Потенціалу підприємства

1. Потенціал підприємства визначається його реальними можливостями в тій чи іншій сфері соціально-економічної діяльності, причому не тільки реалізованими, а й нереалізованими з будь-яких причин.

2. Можливості будь-якого підприємства здебільшого залежать від наявності ресурсів і резервів (економічних, соціальних), не залучених у виробництво. Тому потенціал підприємства характеризується також і певним обсягом ресурсів, як залучених у виробництво, так і ні, але підготовлених для використання.

3. Потенціал підприємства визначається не тільки і не стільки наявними можливостями, але ще й навичками різних категорій персоналу до його використання з метою виробництва товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку) і забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку виробничо-комерційної системи.

4. Рівень і результати реалізації потенціалу підприємства (обсяг виготовленої продукції або отриманого доходу (прибутку)) визначаються також формою підприємництва та адекватною їй організаційною структурою.

Елементи Потенціалу підприємства

1. Обсяг та якість наявних ресурсів (кількість зайнятих працівників, основні виробничі та невиробничі фонди або матеріальні запаси, фінансові та нематеріальні ресурси – патенти, ліцензії, інформація, технологія)

2. Можливість керівників та інших категорій персоналу створювати різні види продукції, інакше кажучи, їх освітній, кваліфікаційний, психофізіологічний та мотиваційний потенціал

3. Можливість менеджменту оптимально використовувати наявні ресурси підприємства (професійна підготовка, талант, уміння створювати та оновлювати організаційні структури підприємства)

4. Інформаційні можливості, тобто можливості підприємства генерувати і трансформувати інформаційні ресурси для використання їх у виробничій, комерційній та управлінській діяльності

5. Інноваційні можливості підприємства щодо оновлення техніко-технологічної бази виробництва, переходу на випуск нової конкурентноспроможної продукції, використання сучасних форм і методів організації і управління господарськими процесами

6. Фінансові можливості залучення коштів, що їх бракує (кредитоспроможність, внутрішня та зовнішня заборгованість у сфері фінансів)

7. Інші можливості.

Разом усі ці можливості створюють сукупний (економічний та соціальний) потенціал підприємства, який стосовно аналогічного потенціалу будь-якого іншого підприємства відображає рівень його конкурентоспроможності.

Всі видові складові потенціалу підприємства мають не статичний характер як то в просторовому так і в часовому прояві. Кожна з складових є неповторною для кожного підприємства, так само з часом рівень можливостей тих чи інших складових потенціалу змінюється. Навіть при незмінному складі та властивостях елементів будь-якої складової потенціалу підприємства з плином часу його оцінка буде залежати від багатьох факторів. Головним з яких є рівень загальносвітового розвитку структури та властивостей цих елементів. В сучасному світі найбільш суттєво змінюють свої якісні характеристики такі складові потенціалу підприємства як науково-технічний потенціал, управлінський потенціал, інформаційний, інноваційний, виробничий та ін.

 

Страница КАРТА сайта содержит список всех записей с ССЫЛКАМИ.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники